חייגו עכשיו

03-5100545

תקנון אתר

אתר זה מספק מידע ושירותים על ידי חברת "נאור פתרונות אשראי", ע"מ 300254865, וניתן להשתמש בו למטרות מידע כלליות בלבד. בשימוש באתר או הורדת מידע וחומרים מהאתר, הנך מסכים לציית לתנאים והגבלות אלו. אם אינך מסכים לציית לתנאים והגבלות אלו, אנו מבקשים ממך לא להשתמש באתר או להוריד חומרים מהאתר.

רישיון מוגבל

בכפוף לתנאים והגבלות אלו, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת לגשת, להשתמש ולהציג את האתר והחומרים המוצגים בו לשימוש אישי בלבד, ולא לשימוש מסחרי בכל דרך שהיא. שימוש מסחרי ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהלי האתר עלול לגרור צעדים משפטיים. כמו כן, הנך מסכים לא לנסות להפריע לפעילות האתר בכל דרך שהיא. הרשאה זו אינה כוללת העברת בעלות על החומרים והעותקים של החומרים המוצגים באתר, והיא כפופה לדרישות הבאות:

  • עליך לשמור, על כל החומרים שהורדו, את כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות הכלולות בחומרים.
  • אינך רשאי לשנות את החומרים בכל דרך שהיא או לשכפל או להציג בפומבי, לבצע, להפיץ או להשתמש בהם בכל דרך אחרת לכל מטרה ציבורית או מסחרית.
  • אין להעביר את החומרים לכל אדם אחר, אלא אם כן תודיע לו על ההתחייבויות הנובעות מתנאי השימוש הללו, אותם יסכים לקבל.

כתב ויתור

אתר זה עשוי להכיל אי דיוקים. איננו מתחייבים לדיוק או לשלמות החומרים או לאמינות של כל עצה, דעה, הצהרה או מידע אחר המוצג או מופץ דרך אתר זה. הנך מאשר שכל הסתמכות על דעה, עצה, הצהרה או מידע כאמור תהיה באחריותך הבלעדית.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה או השמטה בכל חלק באתר זה ועשויים לבצע כל שינוי אחר באתר זה ובחומרים באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף להוראות חוק התחרות הכלכלית – תשמ"ח 1988, לא ניתן לשנות או לשלול אתר זה, המידע והחומרים באתר, והתוכנה הזמינה באתר, אשר מסופקים ללא כל מצג או אחריות, מפורשים או משתמעים, לרבות אחריות לסחירות, אי-הפרה או התאמה לכל מטרה מסוימת

אתרי צד שלישי

אנו עשויים לספק קישורים מאתר זה לאתרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. אם תחליט לבקר באתר מקושר כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד ובאחריותך לנקוט בכל האמצעים כדי להתגונן מפני וירוסים או גורמים הרסניים אחרים.

איננו מעניקים אחריות, ואיננו תומכים באתרי אינטרנט מקושרים או במידע המופיע בהם. קישורים אינם מרמזים שאנו נותנים חסות, תומכים, קשורים, משויכים, או מורשים על פי חוק להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי, לוגו או סמל זכויות יוצרים המוצגים או נגישים באמצעות הקישורים, או שכל אתר מקושר מורשה להשתמש בסימנים המסחריים, השמות המסחריים, הלוגו או הסמלים המוגנים בזכויות היוצרים שלנו.

נזיקין

בשום מקרה לא נישא באחריות כלפי ישות כלשהי בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים או אחרים (לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן רווחים, הפרעה עסקית, אובדן מידע או תוכניות או נתונים אחרים במערכת הטיפול במידע שלך), הקשורים לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש בתוכן, בחומרים ובפונקציות של אתר זה או כל אתר מקושר, גם אם הודע לנו במפורש על האפשרות של נזקים מסוג זה.

שינויים באתר זה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות כל חלק מהתנאים וההגבלות הללו, כולם או חלקם, בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף כאשר תפורסם הודעה על שינוי כזה. המשך השימוש שלך באתר זה לאחר פרסום כל שינוי בתנאים וההגבלות הללו ייחשב כהסכמה לשינויים אלו.

אנו עשויים לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט באתר זה בכל עת.

פרטיות

אנו מאמינים שזכותו של אדם לשמור על פרטיות המידע שלו היא חשובה ולכן אנו מחויבים להגן ולשמור על הפרטיות, הדיוק והאבטחה של המידע האישי שלך.

על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע האישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

מידע אישי

כל סוג מידע ופרטים שיימסרו באתר יהוו מצידך הסכמה מלאה, ללא כל סייג, להעבירם לצד שלישי, ללא צור בהסכמה מראש, למעט מקרים בהם יינתנו הוראה או צו שיפוטי שיגדיר אחרת. בזאת הנך מוותר בעניין זה על כל תביעה או טענה מכל סוג שהוא.

במסירת פרטים לאתר, הנך מסכים לאתר לפנות אליך לצורך הצעת חומרים שיווקיים, מוצרים, שירותים, מבצעים ועדכונים של האתר. בידיך נתונה הבחירה לצאת מרשימת התפוצה בכל עת במסגרת הפלטפורמה בה נשלחות לך ההודעות על ידי מילוי ההוראות הנלוות להן.

האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורכי פיקוח, בקרה, שיפור, עדכון, הפקת לקחים ולצרכים סטטיסטיים.

נתוני ניווט

אנו עשויים להשתמש במידע הניווט שלך באיסוף עם משתמשים אחרים כדי לספק לנו תוצאות מצטברות לגבי השימוש באתר זה. תוצאות אלו אינן מזהות אף אדם.

בזמן הגלישה באתר זה, השרת שלנו עשוי לאסוף באופן אוטומטי נתוני ניווט על ידי הצבת "עוגיות" בקובץ הדפדפן שלך בכונן הקשיח. קובצי Cookie אלה משמשים להקצאת User ID ייחודי לך שעשוי לשמש לשיוך הפעלות ופעילויות מרובות. העוגיות אינן לוכדות או עוקבות אחר מידע אישי ואינן יכולות לזהות אותך כאדם פרטי. באפשרותך לבחור לא לקבל עוגיות בדפדפן שלך.

הבהרות חשובות

  • במסירת פרטים הנך מאשר קבלת דיוור ו/או חומר פרסומי בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים לנייד.
  • בהמשך לסעיף הקודם, הנך מצהיר כי הפרטים שנמסרו על ידך בטופס הבקשה נמסרו מרצונך החופשי.
  • הנך מאשר בזאת כי באפשרותנו לשמור את המידע שנמסר במאגר המידע של החברה.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תקנון זה נכתב בקפידה על מנת להבטיח הפעלה תקינה וחוקית של האתר ופעילות איכותית, מקצועית ושוטפת בין חברת נאור פתרונות אשראי למקבלי השירות באתר. אם מתעוררת שאלה או התלבטות באשר לתקנון זה, הנך מוזמן ליצור קשר עם צוות האתר, כמופיע בלשונית צור קשר באתר.

חברת נאור פתרונות אשראי שומרת כל זכותה למנוע ולחסום גישה של משתמשים שיפרו את הוראות התקנון הזה או יעשו שימוש לרעה בתוכן המוצג בו, זאת בהתאם לשיקול דעתו של צוות האתר, ומבלי לגרוע מזכות החברה לנקוט בצעדים משפטיים.

דברו איתנו והצטרפו ללקוחות מרוצים

א'-ה' 9:00-15:00 ו' 9:00-13:30

דילוג לתוכן